Jurassic World trailer 3

Bemutató: 2015. 06. 12. 😉

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yUf1YxvfN3o[/youtube]